Τα κατευθυνόμενα άρθρα για φάρμακα προβληματίζουν

Με πιο αυστηρά κριτήρια θα επιλέγουν τις έρευνες που θα δημοσιεύουν και αφορούν φάρμακα, 11 εκδότες μεγάλων ιατρικών περιοδικών σε μια προσπάθειά τους να προτάξουν την ασφάλεια των ασθενών, έναντι των οικονομικών συμφερόντων των φαρμακευτικών βιομηχανιών.

Μεταξύ των περιοδικών αυτών συμπεριλαμβάνονται τα: the Lancet, the Journal of the American Medical Association, the Canadian Medical Association Journal και το the Dutch Journal of Medicine. Οπως επισημαίνουν οι εκδότες όλο και πιο πολλά άρθρα απορρίπτονται από τους υπεύθυνους των περιοδικών καθώς μεροληπτούν σαφώς υπέρ κάποιου φαρμάκου.

Οπως επισημαίνει ο Δρ Richard Horton, εκδότης του περιοδικού the Lancet, όλοι αναγνωρίζουν την συνεισφορά της φαρμακοβιομηχανίας στην εξέλιξη των φαρμάκων, καθώς επίσης και το μεγάλο οικονομικό κόστος που αυτή συνεπάγεται. Ομως, τονίζει ότι αν δεν διαφυλαχτεί η ανεξαρτησία της ιατρικής έρευνας και η αντικειμενική κρίση του κάθε φαρμάκου, ο κίνδυνος για τους ασθενείς είναι άμεσος.