Γιατρός τιμωρήθηκε πειθαρχικά για μη πρέπουσα συμπεριφορά

Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση του διευθυντή του Α’ Παθολογικού Τμήματος του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής, κ. Ν. Τασσόπουλου για αναστολή της πειθαρχικής ποινής στέρησης των αποδοχών του για δύο μήνες, που του επιβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου.

Ειδικότερα ο γιατρός τιμωρήθηκε πειθαρχικά για μη πρέπουσα συμπεριφορά προς πολίτες, προϊσταμένους και άλλους υπαλλήλους, καθώς για άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας λόγω μη υλοποίησης απόφασης του νοσοκομείου σχετικά με τη λειτουργία του παθολογικού τμήματος και τη διενέργεια ερευνητικών πρωτοκόλλων, όπως του είχε ζητηθεί.

Η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας ΣτΕ, με την υπ’ αριθμόν 517/01 απόφασή της, απέρριψε την αίτηση του κ.Τασσόπουλου κρίνοντας ότι η συμπεριφορά του είχε ως αποτέλεσμα:

– Τον αποσυντονισμό του παθολογικού τμήματος, λόγω του μεγάλου αριθμού ασθενών που ενέτασσε στα ερευνητικά προγράμματα χωρίς να γνωστοποιεί τα ονόματά τους στη διεύθυνση του νοσοκομείου.

– Την κατάληψη μεγάλου αριθμού κλινών από τους ασθενείς που ενέτασσε στα ερευνητικά προγράμματα.

– Την οικονομική επιβάρυνση του νοσοκομείου, δεδομένου ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες που χρηματοδοτούν τα ερευνητικά αυτά προγράμματα αρνούνται να καταβάλλουν τα πλήρη ποσά των δαπανών που τους αναλογούν.

Υπό τα δεδομένα, αυτά έκρινε το ΣτΕ, η ποινή που επεβλήθη στον γιατρό σχετίζεται με την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου που συνιστούν λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποκλείουν τη χορήγηση αναστολής. Το ΣτΕ απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς του γιατρού περί υλικής και ηθικής βλάβης.