Σε απελευθέρωση της διαφήμισης φαρμάκων προχωρά η Ε.Ε.

Tη μερική άρση της απαγόρευσης “ταμπού”, η οποία ίσχυε μέχρι σήμερα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη διαφήμιση των φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς προτείνει να επιτραπεί σε πειραματικό στάδιο για μια περίοδο πέντε ετών η διαφήμιση των φαρμάκων για τρεις ασθένειες: Το διαβήτη, το άσθμα και το Εϊτζ.

Αυτό περιλαμβάνεται στο σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της κοινοτικής φαρμακευτικής νομοθεσίας, που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το εκτελεστικό όργανο της Κοινότητας, η πρωτοβουλία αυτή κρίνεται απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών για φαρμακευτικά ζητήματα.