Τα νοσοκομεία δε θα ενημερώνουν την αστυνομία για αλλοδαπούς

Να καταργηθεί ή να αντικατασταθεί η σχετική νομοθετική διάταξη, που υποχρεώνει τους διευθυντές κλινικών και θεραπευτηρίων (δημοσίων και ιδιωτικών) να ενημερώνουν τις αστυνομικές υπηρεσίες για την εισαγωγή και αναχώρηση αλλοδαπών ασθενών, αναφέρει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε γνωμοδότησή της.

Ειδικότερα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε γνωμοδότηση (86/2001), σχετικά με τη διάταξη του άρθρου 54 του νόμου 2910/2001 για την είσοδο και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, η οποία αναφέρει:

Οι διευθυντές ξενοδοχείων, παραθεριστικών κέντρων, κλινικών και θεραπευτηρίων οφείλουν να ενημερώνουν την αστυνομική υπηρεσία ή την υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης για την άφιξη και την αναχώρηση αλλοδαπών που φιλοξενούν.

Στη γνωμοδότηση της Αρχής, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρό της Κ. Δαφέρμο, αναφέρεται ότι:

Αν και η επίμαχη διάταξη δεν το ξεκαθαρίζει, τα στοιχεία που οι διευθυντές κλινικών και θεραπευτηρίων οφείλουν να διαβιβάζουν στην οικεία αστυνομική αρχή, περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία της ταυτότητας των αλλοδαπών ασθενών.

Πρόκειται, κατ’ αρχήν, για απλά δεδομένα, που θα μπορούσαν εν τούτοις ευχερώς να καταστούν ευαίσθητα, αν από αυτά προέκυπτε, έστω και έμμεσα, ότι ο συγκεκριμένος αλλοδαπός πάσχει από κάποια ασθένεια και ποια.

Η επιχειρούμενη διαφοροποίηση ημεδαπών και αλλοδαπών δεν είναι νόμιμη, πρωτίστως εν όψει των συνταγματικών επιταγών που κατοχυρώνουν την απόλυτη προστασία του δικαιώματος της ζωής για όλους όσους βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής και γλώσσας.

Όμως, η διάκριση αυτή μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών, παραβιάζει τις αρχές της αναλογικότητας και της προσφορότητας, οι οποίες προστατεύονται από το Σύνταγμα, τις κοινοτικές οδηγίες και τις συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχουν επικυρωθεί με νόμους από την Ελλάδα (Ν. 2068/1992, κ.λπ.).

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση