Ξαναλειτουργεί το Plaisir στη Θεσσαλονίκη

Με απόφαση του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) αίρεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης ζαχαροπλαστικής PLAISIR-ΑΝΘΗ AE, που διατηρεί πέντε ζαχαροπλαστεία στην περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Στη σχετική απόφαση του ΕΦΕΤ, που κοινοποιήθηκε στο Γραφείο του ΑΠΕ στη Θεσσαλονίκη με Δελτίο Τύπου της PLAISIR-ΑΝΘΗ AE αναφέρονται τα εξής:

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στα υποκαταστήματα και στα εργαστήρια της επιχείρησης και τον επανέλεγχο στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο και εργαστήριο της οδού Μιαούλη 8, στην Καλαμαριά, διαπιστώθηκε η άμεση διόρθωση των παραβάσεων, που είχαν διαπιστωθεί στον αρχικό έλεγχο και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των όρων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για την άρση της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης ,η οποία ζητήθηκε με το σχετικό δικό μας έγγραφο”.

Η εταιρεία της Θεσσαλονίκης στην ανακοίνωσή της σημειώνει και αυτή ότι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου στις 9 Ιουλίου στα καταστήματα και στα εργαστήριά της και ειδικά σε εκείνο επί της οδού Μιούλη 8 διαπιστώθηκε ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση