Πιστοί οι Ελληνες στο θεσμό του γάμου

Οι Ελληνες, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί είναι οι πιο πιστοί Ευρωπαίοι στο θεσμό του γάμου, σύμφωνα με τον ετήσιο Στατιστικό οδηγό για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Συγκεκριμένα το 1999 στα κράτη-μέλη της ΕΕ αναλογούσαν 1,8 διαζύγια ανά χίλιους κατοίκους, ενώ στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 0,9.

Ο μεγαλύτερος αριθμός διαζυγίων εμφανίζεται στη Μεγάλη Βρετανία και στη Φιλανδία (2,7 διαζύγια ανά χίλιους κατοίκους), ενώ σημειώνεται ότι στην Ιρλανδία το διαζύγιο ήταν παράνομο μέχρι το 1996.

Σε ό,τι αφορά τις γεννήσεις εξώγαμων τέκνων στην ΕΕ αντιστοιχούσαν το 1999 26 γεννήσεις ανά εκατό κατοίκους. Η Ελλάδα εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό εξώγαμων τέκνων (4%), ενώ η Σουηδία εμφανίζει τη μεγαλύτερη αναλογία εξώγαμων τέκνων 55%.

Σε σχέση με τη διάδοση της κινητής τηλεφωνίας και του του Ιντερνετ το 39,1% των κατοίκων της ΕΕ έχει κινητό τηλέφωνο. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 31,4%. Το μικρότερο ποσοστό εμφανίζεται στη Γερμανία (28,6), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (66,8%) εμφανίζεται στη Φιλανδία.

Σε ό,τι αφορά το Ιντερνετ το 1999, το 2,3% των Ευρωπαίων πολιτών ήταν ιδιοκτήτες ιστοσελίδων. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ήταν 0,7%, στην Ιταλία 0,5%, ενώ αντίθετα στη Φιλανδία ήταν 8,9%.

Τέλος, ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία για τις δαπάνες ανά κάτοικο στον τομέα της υγείας. Συγκεκριμένα, στην ΕΕ η ετήσια δαπάνη ανά κάτοικο στον τομέα της υγείας (εκπεφρασμένη σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης – ΜΑΔ -) ήταν 1768 ΜΑΔ. Η Ελλάδα από την άποψη αυτή βρίσκεται στην τελευταία θέση δαπανώντας 1167 ΜΑΔ, ενώ η Γερμανία δαπανά 2424 ΜΑΔ ανά κάτοικο και το Λουξεμβούργο 2215 ΜΑΔ.