Οι διανοητικές ικανότητες και το μέγεθος του εγκεφάλου

Ατομα, των οποίων ο εγκέφαλος έχει μεγαλύτερο μέγεθος, έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν τις διανοητικές ικανότητες μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας που έγινε στην Ολλανδία και επιτρέπει στους ανθρώπους με μεγάλο κεφάλι να χαμογελούν.

Στην έρευνα που έγινε στην Ολλανδία, από το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ και δημοσιεύεται στο ‘Neurology’ εξετάστηκαν περισσότεροι από 800 υγιείς ενήλικες, ηλικίας 50-81 ετών. Η εξέταση περιελάμβανε εξετάσεις για εκτίμηση της διανοητικής ταχύτητας και ικανότητας, καθώς μέτρηση της περιμέτρου της κεφαλής.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι με μικρότερη περίμετρο κεφαλής παρουσίασαν μειωμένη ικανότητα και ταχύτητα σκέψης. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη έρευνα, φάνηκε ότι η περίμετρος της κεφαλής έχει πιο μεγάλη σημασία στη διατήρηση των νοητικών ικανοτήτων από το μορφωτικό , το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο ή τη διατροφή. Ωστόσο, η παραπάνω συσχέτιση δεν βρέθηκε να αφορά τη μνημονική ικανότητα.

Η πιθανή εξήγηση που προτείνουν οι επιστήμονες είναι ότι η απώλεια των νευρώνων που έρχεται φυσιολογικά με την πάροδο του χρόνου, γίνεται λιγότερο αισθητή στους ανθρώπους με μεγαλύτερο εγκέφαλο, γιατί αυτοί διαθέτουν ουσιαστικά περισσότερες εφεδρείες.

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση