Υπόλογοι στην Ευρώπη για το θείο στα καύσιμα

Με παραπομπή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απειλείται η Ελλάδα σχετικά με την περιεκτικότητα των υγρών καυσίμων σε θείο, καθώς δεν έχει λάβει ακόμη τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας του 1999. Στόχος της οδηγίας αυτής είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου, στοιχείο που θεωρείται ότι συμβάλλει στη ρύπανση της ατμόσφαιρας και ειδικότερα στο φαινόμενο της ‘τοξικής βροχής’.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποστείλει στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερη γραπτή προειδοποίηση), καθώς καμία από τις παραπάνω χώρες δεν έχει προχωρήσει στην επιβολή μέγιστης περιεκτικότητας σε θείο για τα ‘βαρέα’ καύσιμα και το πετρέλαιο, όπως προβλέπει η συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ έπρεπε να έχουν εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την υιοθέτηση της οδηγίας έως την 1η Ιουλίου 2000.

Το Νοέμβριο του 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία την πρώτη γραπτή προειδοποίηση για την μη συμμόρφωσή τους με την οδηγία. Η μόνη που απάντησε ήταν η Ισπανία, η οποία υποστήριξε ότι έχει ήδη συντάξει ένα σχέδιο βασιλικού βουλεύματος, που δεν έχει όμως εγκριθεί ακόμη από το Συμβούλιο του Κράτους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 226 συνθήκης της ΕΕ, τα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών να απαντήσουν στην πρώτη επιστολή της Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να στείλει δεύτερη επιστολή, εάν δεν υπάρχει απάντηση ή εάν το κρίνει απαραίτητο, καλώντας το κράτος-μέλος να συμμορφωθεί με την οδηγία σε διάστημα δύο μηνών.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση από την πλευρά του κράτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο των ΕΕ.