Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στην ΕΛΑΣ

Την επιστημονική υποστήριξη των αστυνομικών υπηρεσιών με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους αποφάσισε το υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Σε πρώτη φάση αποφασίστηκε η υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής της υποστήριξης επιλεγμένων αστυνομικών υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια, με ανάλογο προσωπικό και για ορισμένη χρονική διάρκεια.

Τα συμπεράσματα από το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα θα αποτελέσουν τα κριτήρια αξιολόγησης για την πανελλαδική εφαρμογή του μέτρου. Οι αστυνομικές υπηρεσίες στις οποίες θα εφαρμοστεί το πιλοτικό πρόγραμμα “επιστημονικής υποστήριξης” με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους είναι:

Στη ΓΑΔΑ στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού ένας κοινωνικός λειτουργός, στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων ένας ψυχολόγος και στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών ένας ψυχολόγος. Στη ΓΑΔΘ, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης/Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων ένας κοινωνικός λειτουργός, στο Αστυνομικό Τμήμα Δενδροποτάμου ένας κοινωνικός λειτουργός, στο Αστυνομικό Τμήμα Πλατείας Δημοκρατίας ένας ψυχολόγος και στο ΙΖ Αστυνομικό Τμήμα (Πρώην ΑΤ Σταυρούπολης) ένας κοινωνικός λειτουργός.

Στο ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ, στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας ένας κοινωνικός λειτουργός. Στο ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου ένας κοινωνικός λειτουργός και στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου ένας κοινωνικός λειτουργός. Τέλος στο ΣΤ’ΑΔ ΑΧΑΪΑΣ, στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών ένας κοινωνικός λειτουργός.