Συσχέτιση ημικρανίας και ιλίγγου

Οι ασθενείς που πάσχουν από ημικρανίες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν ιλίγγους ή και το αντίθετο. Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας που έγινε από τον Δρ. Hannelore Neuhauser, από το Πανεπιστήμιο Humboldt στο Βερολίνο. Οι ερευνητές ετοιμάζονται τώρα να ορίσουν νέα κριτήρια για την οριστική διάγνωση αυτών των δυο συμπτωμάτων.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές εξέτασαν 200 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στην κλινική ιλίγγου και βρήκαν ότι η επίπτωση ημικρανίας ήταν 7%. Στη συνένεια εξέτασαν 200 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στην κλινική ημικρανίας και βρήκαν επίπτωση ιλίγγου 9%.

Μάλιστα περισσότεροι από τους ασθενείς με ίλιγγο, αναφέρουν τη συχνή συνύπαρξη της νόσου τους με την ημικρανία. Συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, η συνύπαρξη αυτών των δυο συμπτωμάτων βρέθηκε στατιστικώς σημαντικά αυξημένη.

Ο Δρ. Neuhauser πιστεύει ότι τα αποτελέσματα της έρευνάς του, θα βοηθήσουν στην καθιέρωση συγκεκριμένων διαγνωστικών κριτηρίων για αυτά τα δυο συμπτώματα.

Οι Δρ. John S. Stahl και Robert B. Daroff, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κλήβελαντ, δήλωσαν ότι “τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στην κατανόηση της παθογένειας αυτών των συμπτωμάτων. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την αποτελεσματικότερη θεραπεία τους”.