ΥΕΝ: Σχέδιο για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης

Το νέο ‘εθνικό σχέδιο ετοιμότητας και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες’, παρουσιάστηκε στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Με το νέο σύστημα, συντονίζεται η δράση των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ή δυσμενών συμβάντων, τα οποία ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη διαφυγή πετρελαίου ή άλλων ρυπογόνων επιβλαβών ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες, η οποία στοχεύει στην προάσπιση της δημόσιας υγείας, της αισθητικής αξίας των παράκτιων περιοχών, της τουριστικής βιομηχανίας, των αλιευτικών πόρων και της βιοποικιλότητας, επιτυγχάνεται με τη συνεργασία των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Ενόπλων Δυνάμεων, των εθελοντών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Οι αντικειμενικοί στόχοι του σχεδίου αποβλέπουν στη διασφάλιση όρων έγκαιρης και αποτελεσματικής πρόληψης, επέκτασης και επιτυχούς αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας, μέσω:

– προκαθορισμού ευέλικτης και λειτουργικής οργανωτικής δομής, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης, οι Ενοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα και επιστημονικά ιδρύματα.

– προσδιορισμού των περιοχών υψηλού κινδύνου.

– προσδιορισμού των παράκτιων περιοχών υψηλής προτεραιότητας προστασίας.

– διατήρησης αποθεμάτων ασφάλειας σε μέσα, υλικά και εξοπλισμό καταπολέμησης.

– εκπαίδευσης των χειριστών του απορρυπαντικού εξοπλισμού και των διοικητικών στελεχών των υπόχρεων φορέων και του Λιμενικού Σώματος.

– εκτέλεσης των ασκήσεων για τη διαπίστωση και βελτίωση του βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Το Εθνικό Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης (National Contingency Plan: NCP) καλύπτει το σύνολο της επικράτειας, ενώ το Τοπικό Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης (Local Contingency Plan: LCP) αναφέρεται στο συγκεκριμένο γεωγραφικό τομέα αρμοδιότητας κάθε Λιμενικής Αρχής.

Σύμφωνα με το Σχέδιο, αξιοποιούνται το στελεχιακό δυναμικό, τα τεχνικά μέσα και ο εξοπλισμός που διατηρούν σε ετοιμότητα, βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων έκτακτης ανάγκης, οι υπεύθυνοι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των παρακτίων εγκαταστάσεων διακίνησης πετρελαιοειδών, των διυλιστηρίων και εξεδρών εξόρυξης αργού πετρελαίου των λιμανιών, των μαρινών και των κάθε είδους θαλάσσιων εγκαταστάσεων.

Διαβάστε επίσης