Οι παιδικοί σταθμοί στην τοπική αυτοδιοίκηση

Η λειτουργία των κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, μεταξύ άλλων, ανατίθεται από εδώ και στο εξής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου 2880/2001. Ειδικότερα, παραχωρείται το σύνολο των κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στους ΟΤΑ και δημιουργούνται αντίστοιχα Δημοτικά ΝΠΔΔ και συγκεκριμένα:

– Παραχωρείται στους ΟΤΑ το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους
– Μετατάσσονται σε όλα τα δημοτικά ΝΠΔΔ όλοι οι υπηρετούντες σε αυτά υπάλληλοι
– Μεταφέρονται στο υπουργείο Εσωτερικών οι πιστώσεις ύψους 21 δισ. του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που αφορούσαν τις επιχορηγήσεις όλων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και διατίθενται μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ από το ΥΠΕΣΔΔΑ στους ΟΤΑ αυξημένες πιστώσεις, ύψους 30 δισ. για το 2001, με σκοπό να καλυφθούν τα κενά των κρατικών σταθμών για την ευρύτερη λειτουργία τους. Με τις ρυθμίσεις αυτές αποσαφημίζεται πλήρως ότι ο υπεύθυνος φορέας του δημοσίου που οφείλει να ιδρύει και να λειτουργεί σταθμούς προσχολικής αγωγής είναι οι ΟΤΑ.

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση