Εισαγωγές σπέρματος στον Καναδά

Εισαγόμενο σπέρμα θα χρησιμοποιηθεί σε Καναδές γυναίκες, που παρουσιάζουν προβλήματα γονιμότητας, καθώς τον τελευταίο καιρό παρουσιάστηκε στον Καναδά έλλειψη ανθρώπινου σπέρματος. Το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε μετά την εφαρμογή από την κυβέρνηση πολύ αυστηρών όρων για τους δότες σπέρματος, εξαιτίας της εμφάνισης κρούσματος μόλυνσης σε μία Καναδή, η οποία είχε χρησιμοποιήσει σπέρμα από κάποια ‘τράπεζα’ σπέρματος της χώρας της.
Πολλά αποθέματα σπέρματος θεωρούνται πλέον άχρηστα στον Καναδά, με αποτέλεσμα οι γιατροί των ειδικών κέντρων να στρέφονται στα ‘εισαγώμενα προϊόντα’, προκειμένου να καλύψουν τις εγχώριες ανάγκες. Σημειωτέον ότι η στροφή των Καναδών γιατρών γίνεται κυρίως προς τις ΗΠΑ, όπου εκεί υπάρχει πλήθος εταιριών, οι οποίες ανταποκρίνονται και καλύπτουν τους όρους που έχει θέσει η Καναδική πολιτεία.