Ελεύθερη η διαφήμιση των τσιγάρων με βέτο της Γερμανίας

Ελεύθερη η διαφήμιση των τσιγάρων με βέτο της ΓερμανίαςΕλεύθερη είναι πλέον η διαφήμιση των τσιγάρων με απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Δικαστήριο δέχθηκε οτι η κοινοτική οδηγία 98/43/ΕΚ με την οποία απαγορευόταν η διαφήμιση, αν και ουσιαστικά αποσκοπούσε στην προστασία της δημόσιας υγείας, εκδόθηκε τυπικά και μόνο για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού στα κράτη – μέλη, όπου δεν μπορούσε να ασκηθεί βέτο.

Συγκεκριμένα το ανακοινωθέν τύπου (υπ.αριθ. 72/2000) που αφορά τις υποθέσεις C-376/98 και C-74/99 για τη διαφήμιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού αναφέρει : « Η οδηγία που θεσπίζει γενική απαγόρευση της διαφημίσεως και της χορηγίας υπέρ των εν λόγω προϊόντων, εκδόθηκε προκειμένου να εξαλειφθούν τα κωλύματα στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα οποία απορρέουν από τα εμπόδια στην κυκλοφορία των προϊόντων και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, καθώς και από τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που δημιουργούν οι διαφορές στις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις οι οποίες υπάρχουν στον τομέα αυτόν.

Το Δικαστήριο επιλήφθηκε δύο υποθέσεων σχετικών με το κύρος της οδηγίας αυτής, η πρώτη από τις οποίες αφορούσε προσφυγή ακυρώσεως την οποία άσκησε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και η δεύτερη ένα προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε το High Court of Justice, στο πλαίσιο μιας προσφυγής που άσκησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο ορισμένοι παραγωγοί προϊόντων καπνού (Imperial Tobacco κ.λπ.). Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και οι παραγωγοί προϊόντων καπνού ισχυρίστηκαν, μεταξύ άλλων, κατ’ αρχάς, ότι η οδηγία αποτελεί στην πραγματικότητα μέτρο που σκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας, του οποίου τα αποτελέσματα στην εσωτερικής αγορά, αν υποτεθεί ότι υπάρχουν, είναι αμιγώς παρεπόμενα, και, στη συνέχεια, ότι η οδηγία δεν αποτελεί εν πάση περιπτώσει πράξη σκοπούσα στην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς.

Το Δικαστήριο ακυρώνει σήμερα την οδηγία αυτή, με την αιτιολογία ότι ο κοινοτικός νομοθέτης δεν ήταν αρμόδιος να την εκδώσει βάσει των διατάξεων που αφορούν την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, το δικαίωμα εγκαταστάσεως και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.»

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι κοινοτικές οδηγίες που αφορούν τον ελεύθερο ανταγωνισμό αποφασίζονται κατά πλειοψηφία, ενώ αυτές που έχουν σχέση με θέματα Δημόσιας Υγείας απαιτούν ομοφωνία. Η Γερμανία που είχε διαφωνήσει εξ΄αρχής με την απαγόρευση διαφήμισης των τσιγάρων, προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ζήτησε την ακύρωση αυτής της οδηγίας, βασιζόμενη στο ότι η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση