Νομοθετικές ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό

Νομοθετικές ρυθμίσεις για το ασφαλιστικόΟι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το ασφαλιστικό, αναμένεται να ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2001, ενώ τον επόμενο μήνα θα κατατεθεί η έκθεση του ΚΕΠΕ, η οποία μαζί με τις προτάσεις της κυβέρνησης, θα τεθούν σε κοινωνικό διάλογο, προκειμένου στη συνέxεια να θεσμοθετηθούν. Είναι ήδη γνωστό, ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης θα στηρίζονται κυρίως στις προτάσεις της επιτροπής Σπράου. Ακόμη, σε ότι αφορά τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος της xώρας μας, πρέπει να προστεθεί η πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία επισημαίνει την ανάγκη για άμεση ρύθμιση του ασφαλιστικού.

Με την ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συνιστά ότι είναι επείγουσα η ανάγκη για μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων και ευρύτερες μεταβολές του δημόσιου τομέα, ώστε να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες xρηματοδότησης. Σκοπός των κυβερνήσεων πρέπει να είναι η διατήρηση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων μακροπρόθεσμα και όχι η βραχυπρόθεσμη κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών. Επισημαίνεται επίσης, ότι η αύξηση του μέσου όρου της ηλικίας του πληθυσμού, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν, στον καθορισμό της δημοσιονομικής πολιτικής τις επόμενες δεκαετίες.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι στην ετήσια σύνοδο του Ιδρύματος για την Παγκόσμια Οικονομία που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, τόσο ο Wim Duidenberg, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όσο και ο Nicolas Stern, τόνισαν ότι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική πολιτική πρέπει να συμβαδίζουν, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χαμηλότερων οικονομικών τάξεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι, σε μια προσπάθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας να παρουσιάσει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο.