Εφιάλτες

Άλλες ονομασίες Nightmares Σύντομη περιγραφή - ορισμός Ονειρα των οποίων το περιεχόμενο είναι τρομακτικό. Χαρακτηριστικά Οι εφιάλτες είναι τρομακτικά όνειρα κατά τη διάρκεια των οποίων το άτομο βιώνει ότι κινδυνεύει…

Continue Reading Εφιάλτες