Άννα
Είμαι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου το 2019. Αμέσως μετά και μέχρι σήμερα είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ με ειδίκευση στις Εφαρμογές της ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα. Παράλληλα με τις σπουδές μου, το 2018, εκπαιδεύτηκα στην εκπαίδευση ενηλίκων και την τρέχουσα περίοδο πραγματοποιώ εκπαίδευση στην Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης. Ασχολούμαι με ιδιαίτερα μαθήματα ενώ έχω πραγματοποιήσει πρακτικές σε Λύκεια ενώ αυτό το διάστημα η πρακτική μου άσκηση πραγματοποιείται στο 2ο Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πειραιά, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Νοητική αναπηρία

Στην βιβλιογραφία της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συναντάται ο όρος «Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες», που αναφέρεται σε μαθητές, οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολίες στην μάθηση και στην προσαρμογή, με αποτέλεσμα να χρειάζονται…

Continue ReadingΝοητική αναπηρία

Τα ψυχοσυναισθηματικά ελλείμματα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

Εισαγωγή Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να προτείνουμε μεθόδους αντιμετώπισης των ψυχοσυναισθηματικών ελλειμμάτων, που παρουσιάζουν στην πλειονότητά τους οι σημερινοί μαθητές. Τα ελλείμματα αυτά αντλούν συνήθως τις ρίζες τους από…

Continue ReadingΤα ψυχοσυναισθηματικά ελλείμματα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες