Είναι τελικά ο σημερινός άνθρωπος απόγονος του ανθρώπου του Νεάντερταλ;

Η πιό διαδεδομένη άποψη της Δαρβινικής εξελικτικής βιολογίας είναι οτι ο σημερινός άνθρωπος ο Homo Sapiens αποτελεί την εξέλιξη του ανθρώπου του Νεάντερταλ. Στοιχεία από τέστ DNA όμως αμφισβητούν την…

Περισσότερα Είναι τελικά ο σημερινός άνθρωπος απόγονος του ανθρώπου του Νεάντερταλ;