Αλλάζει το έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού

Αλλάζει το έμβλημα του Ερυθρού ΣταυρούΟλοι μας γνωρίζουμε το σήμα του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο έρχεται συνειρμικά στο μυαλό μας κάθε φορά, που αναφερόμαστε στο κίνημα αυτό. Εφέτος όμως ανακοινώθηκε η απόφαση για αλλαγή αυτού του εμβλήματος. H Διεθνής Ομοσπονδία των Κοινοτήτων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου χρησιμοποιεί ως σήμα δύο παγκοσμίως αναγνωρισμένα εμβλήματα, τον ερυθρό σταυρό και την ερυθρά ημισέληνο, τα οποία βρίσκονται επάνω σε ένα λευκό φόντο, μέσα σε ένα κόκκινο τετράγωνο. Τα μέλη της Ομοσπονδίας των Εθνικών Κοινωνιών χρησιμοποιούν είτε το ένα είτε το άλλο από αυτά τα εμβλήματα, δηλαδή είτε το σταυρό είτε την ημισέληνο. Η επιλογή των εβλημάτων και η ύπαρξή τους ανάγεται πολύ πίσω στο χρόνο. Ο ερυθρός σταυρός επάνω σε λευκό φόντο υιοθετήθηκε κατά την πρώτη Συνθήκη της Γενεύης, το 1864. Η ερυθρά ημισέληνος υιοθετήθηκε από την Οθωμανική αυτοκρατορία το 1876, κατά τη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσσία. Αναγνωρίστηκε δε από τη Συνθήκη της Γενεύης το 1929, μαζί με το ερυθρό λεοντάρι και τον ήλιο της Περσίας. Για τις Εθνικές Κοινωνίες το έμβλημα υπηρετεί δύο σκοπούς: Είναι ενδεικτικό (είναι το σήμα τους ή το στοιχείο αναγνώρισης όταν αναλαμβάνουν τα συνήθη καθήκοντά τους) και είναι προστατευτικό (αποτελεί το προστατευτικό εργαλείο, όταν οι αυτές οι κοινωνίες και οι ιατρικές υπηρεσίες των ενόπλεων δυνάμεων της χώρας τους εμπλέκονται σε διαμάχες και συρράξεις). Οι κανόνες χρήσης αυτών των εμβλημάτων οριστικοποιήθηκαν σε διεθνές δίκαιο, ύστερα από τις Συνθήκες της Γενεύης το 1949.

Σύμφωνα με τις συνθήκες αυτές, τα κράτη μπορούν να χρησιμοποιούν ένα από τα δύο εμβλήματα για την προστασία των ιατρικών υπηρεσιών των ενόπλεων δυνάμεών τους. Οι Εθνικές Κοινωνίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν μόνο ένα από τα δύο εμβλήματα, και συγκεκριμένα εκείνο που έχει υιοθετηθεί από την κυβέρνησή τους. Η υιοθέτηση ενός από τα δύο αυτά αναγνωρισμένα εμβλήματα αποτελεί έναν από τους δέκα όρους, που πρέπει να πληρεί μία Εθνική Κοινωνία προκειμένου να αναγνωριστεί επισήμως από την Διεθνή Κοινότητα του Ερυθρού Σταυρού (ΔΚΕΣ) και να καταστεί επίσημα μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Η Διεθνής Ομοσπονδία μπορεί να χρησιμοποιεί και τα δύο εμβλήματα ενδεικτικά, καθώς δεν αποτελεί ούτε κράτος ούτε και Εθνική Κοινωνία.
Τα εμβλήματα χρησιμοποιούνταν καλά για μεγάλο διάστημα, αλλά στις πρόσφατες δεκαετίες ανέκυψαν δύο προβλήματα. Κατ΄αρχάς, σε ορισμένες διαμάχες ο σταυρός ή η ημισέληνος είχε παρερμηνευθεί ως θρησκευτικό σύμβολο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το σύμβολο του ερυθρού σταυρού προέκυψε όταν ο Ελβετός ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού Henry Dunant, αποφάσισε να αντιστρέψει απλώς τα χρώματα της σημαίας της χώρας του, χωρίς να αποσκοπά στη χρησιμοποίηση του σταυρού ως θρησκευτικού συμβόλου. Ωστόσο μερικές φορές δεν γινόταν αντιληπτή η ουδέτερη φύση αυτών των εμβλημάτων, με αποτέλεσμα ορισμένες ζωές να τίθενται σε κίνδυνο. Κατά δεύτερο λόγο, ορισμένες χώρες και οι δικές τους Εθνικές Κοινωνίες δεν ένοιωθαν άνετα να χρησιμοποιήσουν ούτε τον ερυθρό σταυρό ούτε την ερυθρά ημισέληνο. Συγκεκριμένα η Ισραηλίτικη κοινωνία χρησιμοποιεί το ερυθρό άστρο του Δαυίδ και η κοινωνία του Καζακστάν χρησιμοποιεί το συνδυασμό της ερυθράς ημισελήνου με τον τον ερυθρό σταυρό.

Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος πρότειναν ένα πρόσθετο έμβλημα, που θα επέφερε λύση σε αυτά τα προβλήματα. Η προσέγγιση αυτή συμφωνήθηκε σε κοινή συνεργασία των κυβερνήσεων και του Ερυθρού Σταυρού, τον Απρίλιο του 2000. Αυτό το πρόσθετο έμβλημα θα μπορεί να χρησιμοποιείται για προστασία σε περίπτωση διαμάχης και συρράξεων, με την προσθήκη μίας τοπικής ένδειξης, ως το σύμβολο που θα υποδηλώνει τη συγκεκριμένη Εθνική Κοινωνία. Συγκεκριμένα προτείνεται το σύμβολο ενός ρόμβου, που θα σχηματίζεται από δύο V (το ένα θα είναι αντεστραμμένο), τα οποία δεν θα ενώνονται. Τα διάφορα εθνικά σύμβολα, θα μπορούν να τοποθετούνται μέσα στον ρόμβο, αλλά σε περίοδο πολεμικών συρράξεων ο ρόμβος θα είναι κενός.
Η λύση αυτή, για την υιοθέτηση ενός συμπληρωματικού εμβλήματος, δεν είναι καθόλου απλή, καθώς προυποθέτει την τροποποίηση τόσο του διεθνούς δικαίου όσο και των νομοθετημάτων του κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Το πρώτο στάδιο είναι η υιοθέτηση ενός τρίτου συμπληρωματικού πρωτοκόλου στη Συνθήκη της Γενεύης, το οποίο θα δημιουργεί ένα συμπληρωματικό έμβλημα, που θα υπάρχει παράλληλα με τον σταυρό και την ημισέληνο. Αυτό απαιτεί μία διπλωματική συνδυάσκεψη, συγκληθείσα από την Ελβετική κυβέρνηση, μεταξύ και των 188 κρατών, που έχουν υπογράψει τις Συνθήκες της ΓενεύηςΤο δεύτερο σταδιο περιλαμβάνει μία πλήρη Διεθνή Συνδυάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (που αποτελούνται από 188 κυβερνήσεις και 176 Εθνικές Κοινωνίες), προκειμένου να τροποποιήσουν τις νομοθετικές τους διατάξεις. Αυτές οι διασκέψεις θα οριστικοποιήουσν και τη χρήση και τον τύπο του νέου εμβλήματος. Μόλις το πρωτόκολο τεθεί σε ισχύ είναι δυνατή η χρήση του πρόσθετου εμβλήματος , σε διαμάχες κατά τη διάρκεια πολεμικών συρράξεων.

Ηδη το πρώτο στάδιο της διπλωματικής συνδιάσκεψης, το οποίο είχε καθοριστεί να λάβει χώρα το Νοέμβριο και αναβλήθηκε, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τελικά στις αρχές του 2001. Τη συνδιάσκεψη αυτή θα ακολουθήσουν και άλλες, με την διεύθυνση της Ελβετίας, του θεματοφύλακα των συνθηκών της Γενεύης.
Μέσα στο έτος 2001 θεωρείται ότι το μείζον θέμα της επίλυσης των προβλημάτων, που έχουν ανακύψει σχετικά με τα εμβλήματα της Διεθνούς Ομοσπονδίας του κινήματος θα έχει λήξει και σε αυτό βοηθά και συντείνει και η μεγάλη ομοφωνία, που επικρατεί μεταξύ των κρατών σχετικά με την ανάγκη για ένα συμπληρωματικό έμβλημα, το οποίο δεν θα εκλαμβάνεται ως εθνικό ή πολιτικό ή θρησκευτικό σύμβολο. Η αλλαγή αυτή εκφράζει την επιθυμία της παγκόσμιας κοινότητας, καθώς έτσι θα πραγματοποιηθεί κυριολεκτικά η παγκοσμιοποίηση του κινήματος, το οποίο απευθύνεται και αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Διαβάστε επίσης


Μη χάσετε καμμία δημοσίευση!

Γραφτείτε στο NewsLetter του Care


Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα