Οδοντοστοιχίες Μερικές

Άλλες ονομασίες Μηχανάκι, Βιτάλιουμ. Σύντομη περιγραφή - ορισμός Οι μερικές οδοντοστοιχίες αποτελούν κατασκευές, που στηρίζονται σε εναπομείναντα δόντια, μπαίνουν και βγαίνουν εύκολα στην θέση τους μέσα στο στόμα και σκοπό…

Περισσότερα Οδοντοστοιχίες Μερικές